SLOVNÍK

Anodická oxidace hliníku

Anodická oxidace hliníku (anodizace, eloxování) je chemicko-technologický proces úpravy povrchu výrobků z hliníku a jeho slitin. Jde o vytvoření odolné chemické vrstvy oxidu na povrchu výrobku. Eloxování se používá pro zlepšení vlastností výrobků z hliníku a jeho slitin. Zlepší se odolnost vůči korozi, otěruvzdornost, celková kvalita povrchu (tvrdost, lesk ...), povrch je také možné obarvit chemicky - proniknutím barviva do oxidované vrstvy. Elektrochemicky se na finálním hliníkovém výrobku vytvoří tenká vrstva oxidu hliníku, která "prorůstá" do hliníku a stává se jeho součástí. Eloxování změní mikrostrukturu povrchu, jakož i krystalickou strukturu kovu blízko povrchu. Oxid hlinitý - Al2O3 je v přírodě známý jako korund - druhý nejtvrdší nerost po diamantu.

Bezpečnostní prvky

Zahrnují bezpečnostní uzavírací body celoobvodového kování okna a bezpečnostní kliku, které svou konstrukcí zvyšují odpor proti vypáčení křídla oken z rámu. Ochranou proti odvrtání je prvek na úrovní okenní kliky, který výrazně ztěžuje odvrtání kliky z vnější strany a následné otevření okna. Bezpečnostní lepené sklo, má v okenní tabuli nalepenou speciální fólii, která zabraňuje roztříštění skla na kousky a jeho vypadnutí z křídla po nárazu.

EPDM

EPDM (Ethylene Propylene Dien Monomer) Ethylen-propylen pryž je charakteristická mimořádnou odolností proti stárnutí, ozónu, ultrafialovým paprskům a teplu. Má vysokou odolnost vůči trvalé deformaci a široký teplotní rozsah použití. Je flexibilní a bezproblémově ohýbatelný materiál, který kopíruje kontury oken, dveří, fasád, střech, prostupy, okraje rohů, světlíků a střešních oken, komínů, větráků atd. Má roztažnost 400%, díky které se bez problémů přizpůsobuje pohybům budovy. Odolává extrémním teplotám. Netrhá se, nepuká a neláme se vlivem stáří. Veškeré údaje, vystavení reálným povětrnostním a jiným vlivům a laboratorní testy poukazují na to, že pokud je materiál korektně a správně aplikován, má více než 40 letou životnost. Na celém světě byla aplikována více než miliarda čtverečních metrů EPDM, v místech od spalujícího slunce na středním východě až po arktické podmínky Aljašky. EPDM je materiál nereagující s ostatními látkami v přírodě s minimálním dopadem na životní prostředí v procesu výroby i podobu použití.

Hliník

Hliník (lat. Aluminium) je chemický prvek v periodické tabulce prvků, který má značku Al a atomové číslo 13. Patří mezi kovy s nízkou hustotou. Hliník je třetí nejrozšířenější prvek v zemské kůře (8,1%). S ostatními prvky vytváří několik sloučenin, které se významnou měrou podílejí na stavbě zemské kůry. Nejpočetnější skupinou jsou křemičitany a hlinito-křemičitany (kaolinit), které jsou i jeho nejvydatnější zdroje. Nejvydatnější těžební surovina je bauxit Al2O3 · 2 H2O, kromě toho se vyskytuje ve formě oxidu hlinitého jako nerost korund Al2O3. Hliník objevil v roce 1827 německý chemik a lékař Friedrich Wöhler. Hliník byl v té době vzácný kov. Využíval se na dekorační účely. Jeho cena klesla, když ve Švýcarsku postavili první továrnu na výrobu hliníku. Pro svou lehkost začal nahrazovat železo a jiné kovy. Největší využití má tam, kde je nutná vysoká pevnost při nízké hmotnosti - stavební a letecký průmysl, obkladové panely, tlakově odlévané součástky hlavně pro automobilový průmysl.

Izolace stavby nebo stavební izolace

Izolace stavby nebo stavební izolace nebo (v případě budov) izolace budovy jsou izolace stavby vůči vnějším povětrnostním podmínkám, zajišťující vnitřní interiérovou pohodu. Přestože si většina lidí pojem hned spojuje z tepelnou izolací budovy s cílem racionalizace spotřeby energie (zateplování), pojem zahrnuje i jiné izolace, především: proti vodě a vlhkosti, ztrátám tepla, proti hluku - akustické izolace, protipožární izolace, protivibrační izolace, ale i protichemické izolace. Proto se izolační materiály často vybírají tak, aby splňovaly několik z těchto funkcí současně.

Tepelná izolace

Tepelná izolace budov je důležitým faktorem pro dosažení tepelné pohody jeho obyvatel. Průměrná domácnost za účelem vytápění spotřebuje cca 60% z celkové spotřeby energie. Izolace snižují nechtěné tepelné ztráty, tím aktivně snižují energetickou náročnost vytápění ale i chlazení. Nejpoužívanější tepelně izolační materiály jsou: celulóza, laminát, skelná vata, polystyren, pěnový polyuretan. Snižování náročnosti může také zahrnovat celou škálu postupů a technik vyřešením způsobů přenosu tepla - kondukce, radiace a konvekce materiálů. Účinnost izolace se běžně hodnotí tepelným odporem R. Nicméně, koeficient R nezohledňuje kvalitu stavby nebo místních environmentálních faktorů. K otázkám kvality konstrukcí se proto nepřímo započítávají i paro-ochrany a problémy spojené z jejich návrhem a realizací (draft-proofing). Kromě vlastnosti konstrukce a zatížení je rozhodující i izolační materiál sám o sobě. Z hlediska materiálu je možné rozdělit tepelné izolace na pěnové materiály, nerostné materiály a rostlinné materiály. Izolace, při které se využívají PUR pěnové materiály se nazývá stříkaná pěnová izolace. Izolace mohou být různé: pěnový polystyren EPS, extrudovaný polystyren, polyuretanové pěny tzv. PUR pěny, pěnové sklo, vakuová izolace, vícevrstvá izolace s reflexními fóliemi. Izolací z nerostných materiálů je minerální vlna a mezi izolace z rostlinných materiálů patří konopná izolace, celulózová izolace a sláma.

Součinitel prostupu tepla oknem

Koeficient U udává, jak vysoké jsou tepelné ztráty, které vznikají prostupem tepla přes dané okno. Hodnota se stanovuje mezi vnitřní a vnější stranou na metr čtvereční za hodinu, při teplotním rozdílu 1 ° Kelvina mezi interiérem a exteriérem. Hodnotu U lze stanovit pomocí měřicího zařízení nebo ji vypočítat podle DIN EN 674. Vyjadřuje množství tepelné energie, které pronikne oknem či dveřmi. Jeho velikost je ovlivněna tepelnými vlastnostmi rámu a zasklení. Označuje se v jednotkách W / m2K.

UW

Koeficient prostupu tepla celým okenním prvkem. Hodnota udává množství tepla, které se během jedné hodiny přenáší přes metr čtvereční plochy celého prvku při teplotním rozdílu jeden Kelvin. Čím nižší koeficient prostupu je, tým nižší tepelné ztráty okno má a jeho izolační vlastnosti jsou lepší. Hodnota je vyjadřována ve [W / m²K].

UF

Jedná se o hodnotu tepelné izolace rámu okna. Označení "f" je zkratka anglického slova frame (rám). Čím nižší hodnota Uf je, tím lepší tepelně-izolační vlastnosti rám má. Jednotka je udávána ve [W / m²K].

UG

Součinitel prostupu tepla sklem - hodnota Ug - udává ztrátu energie ve wattech na metr čtvereční povrchu skla při teplotním rozdílu 1 K mezi vnitřním a vnějším prostředím. Čím nižší hodnota Ug je, tím lépší tepelně-izolační vlastnosti sklo má. Hodnota je vyjadřována ve [W / m²K].

Ucw

Součinitel přestup tepla přes fasádu

Těsnění - dorazové, středové

Zajišťuje izolaci proti průniku vzduchu, chladu a vlhkosti z vnějšího prostředí. Dorazové těsnění se používá u plastových oken a označuje dvojici těsnicích ploch na křídle a rámu. Středové těsnění je umístěno uprostřed mezi křídlem a rámem a většinou je doplněno vnitřním dorazovým těsněním na křídle. Středové těsnění zabraňuje průniku vlhkosti a prachu do komory okna, kde je umístěno celoobvodové kování a zvyšuje zvukově izolační vlastnosti.

Zvuková izolace

Zvuková izolace okna je vyjádřena indexem snížení hluku RW. Hodnota RW udává, jak moc se sníží hladina zvuku při jeho průchodu přes okno. Čím větší je tato hodnota, tím větší je snížení hluku a méně rušivého hluku vstupuje do vnitřních prostor. Hodnota RW je vyjádřena v dB (decibel).

dB

dB je zkratka pro decibely a je to jednotka pro měření hladiny intenzity zvuku. Pomocí této hodnoty je uvedena zvuková izolace okna. Čím vyšší je hodnota dB, tím lepší je zvuková izolace okna. Rozsah intenzit zvuku, které můžeme vnímat sluchem, je velký. Nejtiššímu zvuku, který lidské ucho zaregistruje je přiřazena intenzita 0 dB. Tato hodnota se nazývá práh slyšitelnosti. Zvuku, který může poškodit naše ucho, tzv. práh bolesti, odpovídá intenzita 120 dB. Lidská řeč má přibližně 60 decibelů.

Kování

Pomocí "hřibových" čepů a trnů uzavírá konstrukci po celém obvodu. Díky kování je možné konstrukci standardně otevírat, zavírat, vyklápět, posouvat nebo použít mikroventilaci. Všechny naše konstrukce jsou standardně osazovány celoobvodovým kováním od společnosti Siegenia - Aubi, vyznačujícím se použitím kvalitního materiálu s vynikajícím zpracováním pro dlouhodobou funkčnost.

Polyamidový pás

Polyamidový pás vyztužený skelnými vlákny odděluje profily daného systému a přerušuje mezi nimi tepelný most. Taková konstrukce je po aplikování povrchové úpravy zárukou dokonalé tepelně izolace a pevnosti.

Protipožární dveře

Protipožární dveře jsou dveře, jejichž úkolem je určitou dobu odolávat požáru, respektive zabránit jeho přechodu přes požární uzávěr. Základem každých protipožárních dveří je jejich specifikace, kterou určuje kód požární odolnosti. Kód označuje časový údaj a rovněž údaj EI a číselná hodnota (bránící šíření tepla) případně EW a číselná hodnota (v minutách) omezující šíření tepla. Protipožární uzávěry se dělí na uzávěry: EI- bránící šíření požáru - Sleduje se u nich přímo povrchová teplota na straně odvrácené od požáru. Tyto prvky splňují přísnější požadavky na požární bezpečnost a proto mohou být použity i tam, kde jsou požadovány uzávěry EW. Instalují se zpravidla při vstupech do chráněných únikových cest. EW- omezující šíření požáru - Sleduje se množství sálavého tepla, vyzařující z povrchu na straně odvrácené od požáru v určené vzdálenosti. S- kouřotěsné, proti průniku kouře. C- požární uzávěry s funkčním zavíracím, samozavíracím nebo odblokovacím mechanismem. Protipožární uzávěry se zařazují do stupnice: 15,30, 45, 60 a 90 minut na základě provedených zkoušek. Druh použité konstrukce z hlediska hořlavosti a způsobu zabudování použitých stavebních hmot se vyjadřuje písemnou značkou D1, D2, D3.

Qualicoat a Qualanod

Qualicoat a Qualanod jsou certifikační organizace vyjadřující značku kvality, jejichž cílem je udržení a zlepšení kvality povrchové úpravy hliníku a jeho slitin hlavně pro architektonické aplikace. Značku může získat pouze organizace (lakovna, výrobce barev nebo výrobce chemie předúprav), která splňuje náročné kvalitativní požadavky společnosti Qualicoat nebo Qualanod.

Stavební hloubka

Označuje hloubku rámu v milimetrech. Zpravidla platí, že profily s větší stavební hloubkou mají lepší tepelně izolační vlastnosti.

Sklopně posuvné dveře PSK

Sklopně posuvný systém balkónových dveří je cenově nejdostupnější řešení posuvných systémů. V případě, že je klika otočená horizontálně, dveře zůstávají v poloze vyklopené bez možnosti posouvání. Pokud je klika ve vertikální poloze, dveře lze posunout.  Posuvný systém PSK umožňuje kliku jen z interiérové ​​strany. Možnost výroby prvku z několika dílů a následného spojování. Při odsunutí křídla zůstává práh.

Zdvižně posuvné dveře HST

Exkluzivní řešení pro náročné, zdvižně posuvné dveře (hebeschiebe Türen) umožňují bezbariérové ​​oddělení terasy, zimní zahrady s obytným prostorem. Dveře typu HST dodávají nový rozměr designu pro Váš domov, protože se vyznačují dokonalým kontaktem s prostředím. Jsou vhodné do rodin s dětmi, nebo pro lidi se zdravotním postižením, například pro vozíčkáře, z důvodu bezprahového řešení. Výhodou je v neposlední řadě i ultralehké manipulování klikou a posouvaným křídlem, při zachování možnosti výroby extra velkých křídel. Inovativním systémovým řešením profilů dveří HST se dostává interiér s exteriérem do jedné linie. Posuvný systém HST je možný vyrobit i s oboustrannou uzamykatelnou klikou.