Školení

Zajišťujeme potřebné zaškolení výrobních a technických pracovníků, jejich seznámení se systémy Izool a s kalkulačním, konstrukčním, výrobním a objednacím softwarem Izooft, s technickými postupy zpracování materiálu a výrobě hliníkových konstrukcí všech typů.