Blower Door Testy

Velmi důležitou součástí stavby domu je šetření energií, proto je vzduchotěsnost obalu domu oblast, které je třeba věnovat patřičnou pozornost. Tím se zajistí co nejmenší ztráta tepla a co nejefektivnější využití energie při provozu energeticky pasivního domu..

Pokud je obvodový plášť maximálně vzduchotěsný, dokáže zabránit úniku tepla, či chladu a prostřednictvím řízeného větrání lze zajistit optimální výměna vzduchu. Největší důraz, co se týče vzduchotěsnosti budov, se klade na objekty postavené v energeticky pasivním standardu..

Vysoká vzduchotěsnost je znakem kvality stavby,protože přináší energetické úspory, zajišťuje delší životnost a přispívá k vyšší kvalitě fungování zabudovaných větracích zařízení. Budova s ​​dobrou vzduchotěsností, postavená z jakéhokoliv materiálu, při jakémkoliv standardu,výrazně ovlivní náklady provozu domu.

Měření vzduchotěsnosti

Blower-door testy jsou zaměřeny na identifikaci vzduchotěsnosti budovy. Základní hodnotící veličinou testu je intenzita výměny vzduchu způsobená netěsnostmi obvodového pláště za hodinu, ato za přítomnosti uměle vytvořeného tlakového rozdílu mezi vnějším a vnitřním prostředím. Přípustnou hodnotou výměny vzduchu mezi netěsnostmi je maximum 0.6h-1. Pomocí Blower-door testu lze přesně zjistit těsnost budovy, kvůli čemuž je vysoce doporučeno dělat jej ještě před zprovozněním budovy.

Příprava na Blower-door test

Následující kroky jsou doporučovány před použitím Blower-door testu:

• Zavřít okna a otevřít vnitřní dveře.
• Vypnout termostat na topení a ohřívače vody.
• Zakrýt popel v krbech, či kamnech vlhkým papírem.
• Zavřít krbové tlumiče, krbové dvířka a přívod vzduchu do kamen.

Průběh měření

Blower-door test je v podstatě ventilátor, který při instalaci do oblasti vnějších dveří vytáhne vzduch z budovy, čímž se způsobí pokles tlaku uvnitř. Čím je vyšší tlak venku, tím více proniká vzduch dovnitř přes otvory. Takovým způsobem se zjišťuje infiltrace vzduchu do budovy.
Test tvoří rám a flexibilní panel, který vejde do prostoru vchodových dveří. Dalšími částmi jsou ventilátor s proměnnou rychlostí, tlakový ventil a průtokový manometr s hadicemi, které měří průtok vzduchu.
Dostupné jsou dva typy Blower testů. První,kalibrový, je doporučený, protože disponuje několika ventily a dokáže měřit množství vzduchu vytaženého ven. Navíc obsahuje data s informacemi o množství průduchů. Druhým typem je nekalibrový, který dokáže rozeznat pouze průduchy

Lokalizace netěsných míst


Lokalizovat problémová a netěsná místa se dá několika způsoby, a to pomocí navlhčených rukou, či prostřednictvím kouřové tyčinky. Tyto techniky však nezjišťují rychlost proudění vzduchu. Standardní metodu představuje anemometr, který dokáže změřit rychlost proudění vzduchu,používá se však i metoda termovizní, případně pomocí ultrazvuku.